Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Waar staan wij voor? (Onze Missie)
 

Wij zorgen ervoor dat kinderen op onze school met plezier naar school komen en zin hebben om te leren.
 Wij vinden het belangrijk dat de kinderen goed in hun vel zitten en dat ze gezien en gehoord worden.
 Wij zijn gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs met als doel het beste uit ieder kind te halen.
 Wij willen dat onze kinderen zich staande kunnen houden in een maatschappij die snel verandert.

 

Gemeenschappelijke visie 
 

Onze school is een openbare basisschool. Dit houdt in dat onze school open staat voor kinderen van alle levens­overtuigingen. In onze samenleving is sprake van een diversiteit aan culturen en achtergronden. Wij leren kinderen dan ook  om  een open houding te hebben en nieuwsgierig te zijn naar de ander. Dit bereiken we o.a. met de Vreedzame School.

Op onze school zien we dat ieder kind uniek is. Ieder kind heeft zijn talenten. Daarom denken we in kansen en in oplossingen, óók als uw kind iets extra's nodig heeft.


Kinderen komen aan leren toe als zij zich veilig en vertrouwd voelen op school en er elke dag met plezier naar toe gaan. Een goede sociaal-emotionele basis geeft kinderen vertrouwen en handreikingen om moeilijke omstandigheden beter het hoofd te bieden. We leren kinderen daarom ‘oor en hart` te hebben voor elkaar.


Kennisoverdracht zien we als één van onze hoofdtaken. De nadruk ligt bij ons op doelgericht reken-, taal- en leesonder­wijs, omdat deze vakken de basis zijn voor succes op school en ontwikkelingskansen in de samenleving.

De kansen die onze kinderen in de samenleving zullen krijgen, zullen toenemen naarmate ze beter opgeleid zijn. Daarom stellen we hoge verwachtingen aan de kinderen en werken we opbrengstgericht. Vanuit de gedachte dat elk kind andere mogelijkheden heeft, proberen we uit elke kind te halen wat erin zit. Onze leeromgeving biedt structuur en duidelijkheid, zodat uw kind zich veilig voelt en kan leren. 

Omdat sport, bewegen en een gezonde leefstijl een positief effect hebben op de leerprestaties en welbevinden van kinderen, vinden we het belangrijk dat onze kinderen plezier en succeservaring opdoen met sport en bewegen. We hebben het geregeld met de kinderen over gezond, minder gezond en ongezond eten en drinken en we stimuleren hen hiermee bewust om te gaan.

 

Wij willen de kinderen vaardigheden en tools leren die hen kunnen helpen bij een snel veranderende maatschappij. Daarom leren wij de kinderen onder andere om  te gaan met de verschillende vormen  van ICT.  Een maatschappij die snel verandert vraagt om actief burgerschap. Wat betekent dat kinderen wordt geleerd om  bereid  te zijn en het vermogen te hebben om  deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.  

Tevens vinden wij het heel belangrijk dat de kinderen een kritische houding hebben met alles wat via media en sociale media op hen afkomt. Tijdens de lessen van de Vreedzame School wordt hier ruim aandacht aanbesteed.