Stel cookie voorkeur in

Fysiotherapie

Onze school werkt samen met kinderfysiotherapie praktijk Daanen Derksen. Hierdoor is mogelijk om kinderen tijdens schooltijd op de Witte Vlinder te laten behandelen. . 

Dit maakt het contact tussen de leerkracht en de kinderfysiotherapeut eenvoudiger, het kind hoeft minder te verzuimen en het scheelt een ouder reistijd. Als een leerkracht, intern begeleider of peuterleidster een kind wil laten onderzoeken of behandelen, dan wordt dat met de ouder(s) besproken. Ouders kunnen ook zelf contact met ons opnemen wanneer zij een hulpvraag hebben. Zij nemen daarna zelf contact op met de kinderfysiotherapeut (026-3523400).

 

Mogelijke indicaties voor behandeling zijn:

- motorische ontwikkelingsachterstand

- lage- of hoge spierspanning

- spierkrachtproblemen

- aangeboren afwijkingen

- orthopedische / neurologische afwijkingen

- houterige of angstige motoriek / veel vallen of struikelen

- moeite met aanleren van hinkelen, fietsen of veters strikken

- schrijfproblemen

- psychiatrische aandoeningen met vaak gerelateerde motorische problemen

- DCD

- obstipatie / incontinentie

 

De kinderfysiotherapeut is aanwezig op maandagmorgen en vrijdag de gehele schooldag

Voor meer informatie kijk op: www.daanen-derksen.nl