Stel cookie voorkeur in

Logopedie

Logopedie Poolman en Smal is een allround logopediepraktijk die ernaar streeft om kinderen, volwassenen en ouderen met diverse logopedische problematiek van dienst te zijn. Binnen ons team werken logopedisten met diverse specialismen. Alle logopedisten werkzaam bij Logopedie Poolman en Smal zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact met ons opnemen (www.logopedie-ps.nl)

De afgelopen jaren heeft Logopedie Poolman en Smal zich gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van o.a.:

 

•             Spraak- en taalstoornissen (o.a. Metaphon, H&P, DGM, Communicatieve taaltherapie,   

                mindmappen)

•             PROMPT

•             Afwijkend mondgedrag/ OMFT               (duimen, open mondgedrag, slissen, afwijkend slikpatroon)

•             Auditieve vaardigheden, lees- en spellingproblemen (o.a. Taal in Blokjes)

•             Syndroom van Down (o.a. middels ondersteunende gebaren)

•             Stotteren en broddelen

•             Daarnaast zien wij ook cliënten met adem- en stemproblematiek of algemene

articulatieklachten (zoals kaak geklemd spreken of binnensmonds spreken)

 

In de therapie staat het belang van de cliënt voorop. De oefenstof en adviezen proberen wij zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de cliënt en indien nodig ouder(s)  en/of verzorger(s). Maatwerk, empathie, kwaliteit en professionaliteit zijn kernwaarden in onze praktijk.


Aanmelding:
U kunt zich telefonisch op of via e-mail aanmelden.
Indien u zich aanmeldt hebben wij een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Om de behandeling rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren zijn ook de verzekeringsgegevens nodig.

Van intake tot behandeling:
Tijdens de eerste afspraak zal een intake plaats vinden. Door middel van een gesprek zullen de klachten in kaart gebracht worden. Aan de hand van de verzamelde gegevens zal er gekeken worden of verder onderzoek en behandeling nodig is.
Wanneer logopedische behandeling nodig blijkt, zullen er behandeldoelen opgesteld worden. Over het algemeen is een behandeling 1 keer per week een half uur.  Om de behandeling zo effectief mogelijk te laten verlopen, krijgt u oefeningen voor thuis mee.

Vergoeding:
Logopedie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering en wordt dus 100% vergoed. 

Contact en openingstijden
Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00.

Logopedie Poolman en Smal

026-303 00 25

info@logopedie-ps.nl

www.logopedie-ps.nl