Stel cookie voorkeur in

MR

Medezeggenschapsraad

De Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs verplicht de instelling van een medezeggenschapsraad (MR). Op onze school bestaat de MR uit drie teamleden en drie ouderleden.

De bevoegdheden en werkzaamheden van de MR zijn door de wet geregeld en zijn vastgesteld in het medezeggenschapsreglement van De Witte Vlinder. De MR houdt zich vooral bezig met beleidszaken. De volgende onderwerpen komen o.a. aanbod:
- vastelling of wijziging schoolplan en schoolgids.
- veranderingen/vernieuwingen in het onderwijs.

Om gemeenschappelijke belangen van de openbare basisscholen in Arnhem te behartigen, is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld. In de GMR komen schooloverstijgende onderwerpen aan de orde. Eén ouder en één leerkracht uit onze medezeggenschapsraad maken deel uit van deze GMR. De GMR heeft ruime advies- en instemmingsbevoegdheden.