Stel cookie voorkeur in

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen in Arnhem

Kinderen in het water

In ons waterrijke land is het van belang dat kinderen vroeg leren zwemmen. Kinderen en water trekken elkaar aan. De uitdaging is vaak al dicht bij huis te vinden in sloten en vijvers. De kans dat ze al spelend te water raken - met alle gevolgen van dien - is dus niet ondenkbaar. Kinderen kunnen zich in water alleen goed en veilig vermaken als ze een brede ervaring opgedaan hebben. Alleen het kunnen voortbewegen in water is niet genoeg.

Doel schoolzwemmen

Het nieuwe schooljaar is begonnen en daarmee ook het schoolzwemmen in zwembad De Grote Koppel en Valkenhuizen.

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs en zwemonderwijzers verzorgen deze lessen.

Het schoolzwemmen heeft als doel:

·         leerlingen leren zichzelf te redden (uit gevaarlijke situaties) in en rondom het water.

·         een basis leggen voor levenslang waterplezier

Leerlingen uit groep 3, 4 en 5 hebben de beste leeftijd om te leren zwemmen, dit is de meest leergevoelige periode.

Het is ons streven dat iedere leerling bij het verlaten van de basisschool in het bezit is van een diploma A en/of B.

Op weg naar een A en/of B diploma

Er is tijdens het schoolzwemmen veel aandacht voor veiligheid, het leren van de technische vaardigheden, zoals de schoolslag en het op een veelzijdige manier bezig zijn in en met het water. Schoolzwemmen vormt een onderdeel van het totale bewegingsonderwijs op school, waarin plezier voor sporten en bewegen een belangrijk doel is.

Het zwem ABC

Allereerst worden de leerlingen spelenderwijs vertrouwd gemaakt met het water. Ze worden als het ware een ‘vriendje van het water’. Daardoor durven ze zich volledig vrij te voelen in het zwembad, waardoor ze bijvoorbeeld in het water kunnen springen vanaf de kant, de ogen open houden onder water en zelfstandig blijven drijven op buik en rug.

Gaat dit goed, dan stromen kinderen door naar de volgende groep. Hier leren ze de techniek van de enkelvoudige rugslag, de schoolslag, rugcrawl en borstcrawl. De enkelvoudige rugslag en de schoolslag zijn in het kader van de veiligheid de belangrijkste zwemslagen. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Alle vaardigheden worden herhaald, alleen steeds moeilijker. In speciale ‘survivallessen’ behandelen we specifieke gevaarlijke situaties in en rondom het water. Denk hierbij aan situaties waarin kinderen in een wak terecht komen, uit de boot vallen of hun oriëntatie verliezen in troebel water. De leerlingen horen van de groepsleerkracht wanneer deze lessen plaatsvinden en welke kleding zij moeten meenemen.

Zwemmen op eigen niveau

In het begin van het jaar worden de leerlingen ingedeeld in groepjes. Dit is afhankelijk van hun beginniveau. Het ene groepje is hierdoor groter dan het andere. Als leerlingen overgaan naar een volgende groep kan het zijn dat er leerlingen van verschillend niveau in een groep zitten (met name in het diepe). Ook dan blijft de lesgever de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau begeleiden.

Het kan zijn dat uw kind op een afwijkend niveau wordt ingedeeld. Laat u zich in dat geval informeren door de groepsleerkracht.

Diplomazwemmen

Het diploma zwemmen vindt twee keer per jaar plaats. De eerste keer halverwege het schooljaar en de tweede keer aan het einde van het schooljaar. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de leerlingen alle vaardigheden ruim voldoende beheersen

 

Verantwoordelijkheid & veiligheid

 

Organisatie

Zowel het onderwijs als Sportbedrijf Arnhem onderschrijven het belang van goed zwemonderwijs.

Zij zorgen dan ook samen voor de organisatie van het schoolzwemmen in Arnhem.

 

Verantwoordelijkheid

De scholen, de zwembaden en de lesgevers zorgen gezamenlijk voor een veilig schoolzwemaanbod.

In een protocol is vastgelegd wie er op welk moment verantwoordelijk is en hoe dit is geregeld. Dit protocol is aanwezig in het zwembad en op de school van uw kind.

 

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over de vorderingen van uw kind, geef dit dan door aan de groepsleerkracht.

Hij/zij kan dit kortsluiten met de coördinator in het zwembad.

Tijdens de eerste zwemles van de maand bent u van harte welkom om te komen kijken naar de zwemles van uw kind.

 

Heeft u algemene vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de groepsleerkracht van uw kind of met de coördinator van het schoolzwemmen bij Sportbedrijf Arnhem:

Merijn Wilde (026 – 377 57 57).

 

Zwemmen in Arnhem

Als ouder/verzorger kunt u uw kind al vanaf 5 jaar laten kennismaken met water via particuliere lessen van zwemverenigingen of via zwemlessen die aangeboden worden vanuit de zwembaden.

Kijk voor meer informatie over zwemlessen in De Grote Koppel en Valkenhuizen op de website:

www.sportinarnhem.nl