Stel cookie voorkeur in

VVE

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie.

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 en 3 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie en bepalen welke kinderen in aanmerking komen. Meestal loopt dit via het consultatiebureau.  

Lesprogramma’s VVE
Er zijn diverse programma's voor VVE. Ze richten zich vooral op taalachterstanden, maar besteden ook aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De gemeente kiest welk programma de peuterspeelzaal of basisschool gebruikt. In Arnhem gebruiken wij Kaleidoscoop. 

Kaleidoscoop
Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen verkennen, verbreden en verdiepen hun kennis en ervaringen in interactie met de leidsters en leerkrachten. Het programma gaat uit van de mogelijkheden, de motivatie en het eigen initiatief van kinderen en bevordert hun zelfstandigheid. Belangrijke elementen binnen de methode zijn een rijke en geordende leeromgeving, een vast dagschema, interactie tussen de beroepskracht en de kinderen, observatie van de kinderen en betrokkenheid van ouders.

De ouders:
Betrokkenheid van ouders van ouders is belangrijk. Hoe kunt u uw kind helpen?
- Er is een uitgebreide intake als uw kind op school komt. Geef belangrijke informatie!
- Wij organiseren ouder-kind-workshops rondom. U bent van harte welkom!
- Wij organiseren maandelijks een inloopochtend. U ziet wat wij doen.
- 3 maal per jaar zijn er gesprekken met ouders.
- Via onze website geven wij informatie hoe uw kind thuis te ondersteunen.